Primăria Comunei Ciumeghiu
Înapoi la:HomeSunteţi la:CULTURă şI ÎNVăţăMâNT
Principală, nr.7 (417195) 259 392 075 primaria@comunaciumeghiu.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare Taxe şi impozite ON - LINE
Comuna noastra
Program de Cooperare
 

   Comunicate de Presa

Consultare taxe şi impozite ON - LINE

Despre comuna noastra

Centrul de afaceri în agriculturǎ Ciumeghiu
Mehkerek ABC RO-HU

Comunicate de Presa

Cultură şI Învăţământ________Modificată în : 20.09.2011


 

Învăţământul în Comuna Ciumeghiu este reprezentat prin trei şcoli cu clasele I-VIII şi trei grădiniţe cu program normal.

 

 

 

 

 

 

 
Ultimele pagini vizitate de dvs: