Primăria Comunei Ciumeghiu
Ciumeghiu nr.9 (417195) +40 259 392 009 primaria.ciumeghiu@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Consultare Taxe şi impozite ON - LINE
Comuna noastra
Program de Cooperare
 

   Comunicate de Presa

Consultare taxe şi impozite ON - LINE

Despre comuna noastra

Centrul de afaceri în agriculturǎ Ciumeghiu
Mehkerek ABC RO-HU

Comunicate de Presa

CERTIFICATE URBANISM EMISE in 2012________Modificată în : 25.10.2013
Nr. / data Nume Prenume
solicitant
Adresa
amplasament
Lucrarea solicitată
cu scopul...
Nr.
CAD
Nr.
C.F.
1/14.03.2012FOGHIS VIORELCIUMEGHIU NR. 137CONSTRUIRE CASA FAMILIALA P+M5110351103
2/16.04.2012MARCU ADRIANCIUMEGHIU NR. 265CONSTRUIRE CASA FAMILIALA P+M5081850818
3/17.04.2012SC PINFOREST SRL GHIORAC CPNSTRUIRE IMOBIL P+M5086650866
4/27.04.2012SC AGROCONSTRUCT CRISANA SRL CIUMEGHIUINFIINTARE PENSIUNE TURISTICA5016850168
5/14.05.2012SC PEDAGRO FERME SRLGHIORACCONSTRUIRE FERMA PORCI 224/250649
6/19.09.2012SC STIROBELLO SRLCIUMEGHIU 749AMENAJARE SI ECHIPARE HALA PENTRU ASAMBLARE MESE PENTRU CALCAT5087250872
7/26.09.2012VIGH SEBASTIANCIUMEGHIU NR.5DEZMEMBRAREA TERENULUI IN TREI LOTURI5032950329
8/26.09.2012COMUNA CIUMEGHIU GHIORACCONSTRUIRE TEREN DE SPORT 5041950419
 
Ultimele pagini vizitate de dvs: